СХІДНИЙ СВІТ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ


СХІДНИЙ СВІТ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей) серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
спорудження мавзолею Тадж-Махал в Індії.
А) 1556-1605 рр.; В) 1525-1526 рр.;
Б) 1630-1652 рр.; Г) 1632-1648 рр.

Варіант II
правління династії Мин в Китаї.
А) 1245-1582 рр.; В) 1368-1644 рр.;
Б) 1390-1640 рр.; Г) 1620-1783 рр.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «джагір».
A) Земельний наділ мусульманської знаті;
Б) княжий титул в Індії;
B) героїчний епос;
Г) звичай, порядок, правила поведінки, які переходять від одного покоління до наступного.

Варіант II
визначення поняття «раджа».
A) Княжий титул в Індії;
Б) княжий титул в деяких мусульманських державах;
B) правитель в Османській імперії;
Г) державна канцелярія в Османській імперії.

3. Укажіть назву
Варіант І
давньоіндійської епічної поеми.
А) «Подорож на Захід»; В) «Калевала»;
Б) «Заборонене місто»; Г) «Рамаяна».

Варіант II
відомого мавзолею, побудованого за наказом шаха Шах-Джахана на честь своєї дружини.
А) «Заборонене місто»; В) Тадж-Махал;
Б) Кремль; Г) Агра.

4.
Укажіть, яка подія відбулася
Варіант І
раніше за інші.
A) Повалення династії Мин;
Б) початок правління Акбара;
B) розгром турецької армії під Віднем;
Г) початок війни під керівництвом Лі Цзичена.

Варіант II Всесвітня істрія тематичне оцінювання

пізніше за інші.
A) Битва в затоці Лепанто;
Б) початок правління династії Цин;
B) початок правління Аббаса І Великого
в Ірані;
Г) початок селянської війни в Китаї.

5. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) «Процес „закриття” Китаю протирічив потребам держави та спричинив відставання Китаю від Заходу.»
2) «Засновника династії Сефевидів в Ірані — Ісмаїла Селеві — називали „Завойовником світу”.»

Варіант II

1) «Вершини своєї могутності Османська імперія досягла за правління Сулеймана Прекрасного.»
2) «Онук Акбара Шах-Джахан увійшов в історію як будівник прекрасних палаців — Тадж-Махал, Агра.»

A) Обидва варіанти правильні;
Б) тільки перший варіант правильний;
B) тільки другий варіант правильний;
Г) обидва варіанти неправильні.

6.
Укажіть місто
Варіант І
з яким пов’язують кінець турецького панування в Європі.
А) Москва; В) Відень;
Б) Пекін; Г) Легіанто.

Варіант II
біля якого отримали право жити іноземці в Китаї після заборони іноземної торгівлі.
А) Пекін; В) Гуанчжоу;
Б) Шанхай; Г) Харбін

Достатній рівень
Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
7. Укажіть правильний варіант заповнення пропусків.
Варіант І
«У______ р. Північну Індію підкорив полководець___________ Він заснував державу.»
А) 1559, Акбар, Китай;
Б) 1526, Бабур, Моголів;
В) 1628, Шах-Джахан, Індія;
Г) 1658, Бабур, Османську імперію.

Варіант II
«Відновлення могутності Сефевідської держави відбулося за ш ах а__________ . Він створив боєздатну армію, основу якої складали__________ , вояки, фанатично віддані ісламу. Він переніс столицю держави до міста__________ .»
А) Надір-шахі, яничари, Герат; В) Аббасі І Великому, гулями, Іефаган;
Б) Ісмаїлі Сефеві, башибузуки, Керман; Г) Аббасі І Великому, яничари, Шираз.

У завданні 8 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.
8. Установіть відповідність між історичними діячами та подіями, у яких вони брали участь.
Варіант І
Діячі
A) Лі Цзичен;
Б) Акбар;
B) Надір-шах;
Г) Сулейман І Прекрасний.
Події
1. Облога Відня 120-тисячеим військом;
2. селянська війна;
3. введення єдиного календаря, чіткої системи рангів на державній службі;
4. розширення території держави, приєднання Середньої Азії, Закавказзя, окремих областей Індії;
5. завоювання Північної Індії.

Варіант II
Діячі
A) Бабур;
Б) Селім II;
B) Ісмаїл Сефеві;
Г) Гуан-цзун.
Події
1. Проведення реформи, якій завадило отруєння супротивниками цього історичного діяча;
2. написання автобіографії, яка стала цінним історичним джерелом;
3. заснування династії і держави;
4. був потомком знаменитої Роксолани, дружини Сулеймана І;
5. проведення будівництва мавзолею Тадж-Махал.

Високий рівень
9.
Заповніть синхроністичну таблицю «Основні події світової історії ХУІ-ХУЇІ ст.». Визначте найбільш впливові, з вашої точки зору, події (4-5), обґрунтуйте свій вибір.
тест контроль 8 клас

Тест контроль відповіді

Поделись с друзьями:
Твитнуть