Тест контроль українська мова та література 8 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

Самостійна робота 1. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення.
Самостійна робота 2. Синтаксис.Пунктуація. Речення.
Тематичне оцінювання 1. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 3. Просте речення
Самостійна робота 4. Двоскладне речення
Тематичне оцінювання 2. Просте речення. Двоскладне речення.
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 5. Односкладні речення
Самостійна робота 6. Неповні речення
Тематичне оцінювання 3. Односкладні речення. Неповні речення.
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 7. Речення з однорідними членами
Самостійна робота 8. Речення з однорідними членами
Тематичне оцінювання 4. Речення з однорідними членами.

Самостійна робота 9. Речення із звертаннями
Самостійна робота 10. Речення з вставними словами (словосполучення, речення)
Тематичне оцінювання 5. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполучення, речення).
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 11. Речення з відокремленими членами
Самостійна робота 12. Речення з відокремленими членами
Тематичне оцінювання 6. Речення з відокремленими членами
Варіант 1
Варіант 2

Тематичне оцінювання 7. Повторення і узагальнення у кінці року
Варіант 1
Варіант 2

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Самостійна робота 1. Усна народна творчість. З давньої української літератури
Тематична контрольна робота 1. Усна народна творчість. З давньої української літератури
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 2. Світ української поезії (Тарас Шевченко)
Самостійна робота 3. Світ української поезії (Іван Франко)
Самостійна робота 4. Світ української поезії (Леся Українка)
Тематична контрольна робота 2. Світ української поезії (Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка)
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 5. Світ української поезії (В. Сосюра. Б. Олійник)
Самостійна робота 6. Світ української поезії (В. Підпалий. І. Малкович)
Тематична контрольна робота 3. Світ української поезії (В. Сосюра, Б. Олійник, В. Підпалий, І. Малкович)
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 7. Національная драма (І. Карпенко-Карий)
Самостійна робота 8. З української прози (Михайло Коцюбинський)
Тематична контрольна робота 4. Національная драма. З української прози (І. Карпенко – Карий, М. Коцюбинський)
Варіант 1
Варіант 2

Самостійна робота 9. З української прози (Осип Назарук)
Самостійна робота 10. З української прози (Володимир Дрозд)
Тематична контрольна робота 5. З української прози (О. Назарук, В. Дрозд) український гумор та сатира (В. Самійленко)
Варіант 1
Варіант 2

 

Автори підручника А.С. Марченко, Ю.В. Пастухова, В.В. Уліщенко

Поделись с друзьями:
Твитнуть