Тест контроль англійська мова 8-9 клас

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ. Англійська мова 8 клас:
ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ: THE FIRST TERM. THE SECOND TERM. YEAR TEST.

TEST 1. HEALTHY LIFESTYLE
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа, здоровий спосіб життя, відпочинок».
Граматика: часові форми Present Simple Active, Present Continuous Active, Present Perfect Active, Past Simple Active, Past Continuous Active, модальне дієслово can, прислівники часу, питальні слова.

TEST 2. ENTERTAINMENT
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа, відпочинок».
Граматика: часові форми Present Simple Active, Present Continuous Active, Present Perfect Active, Past Simple Active, питальні слова.

TEST 3. CHOOSING BOOKS FOR READING
Лексика: слова та словосполучення за темою «Книжки, шкільна бібліотека».
Граматика: Present Simple Active, Present Continuous Active, Past Simple Active, Past Simple Passive, модальне дієслово can.

TEST 4. A FAVOURITE WRITER. A BOOK. A CHARACTER
Лексика: слова та словосполучення за темою «Книжки, шкільна бібліотека».
Граматика: дієслова to tell, to say у різних часових формах.

TEST 5. A SCHOOL LIBRARY
Лексика: слова та словосполучення за темою «Книжки, шкільна бібліотека».
Граматика: Past Participle, непряма мова.

TEST 6. THE MEDIA
Лексика: слова та словосполучення за темою «Преса».
Граматика: особові займенники, пряма та непряма мова.

TEST 7. CHOOSING MAGAZINES AND NEWSPAPERS FOR READING
Лексика: слова та словосполучення за темою «Преса».
Граматика: прийменники after, before, if, till, until та as soon as.

TEST 8. LISTENING COMPREHENSION (THE FIRST TERM)
Лексика: слова та словосполучення за темою «Преса, книжки».
Граматика: часові форми в активному стані.

TEST 9. READING (THE FIRST TERM)
Лексика: слова та словосполучення за темою «Друзі по листуванню, школа, преса».
Граматика: модальні дієслова, вживання означеного й неозначеного артиклів, ступені порівняння прикметників, часові форми в активному стані, прийменники.

TEST 10. WRITING (THE FIRST TERM)
Лексика: слова та словосполучення за темою «Друзі по листуванню, школа, преса».
Граматика: модальні дієслова, вживання означеного й неозначеного артиклів, ступені порівняння
прикметників, прийменники, Present Perfect Active, Present Continuous Active, Past Simple Passive, Past Simple Active, Present Simple Passive, The Future Simple Passive, Present Simple Passive.

TEST 11. MUSIC STYLES. MUSICIANS
Лексика: слова та словосполучення за темою «Музика, музичні стилі».
Граматика: прийменники місця, часу, способу дії; умовні речення першого типу.

TEST 12. VISITING A CONCERT
Лексика: слова та словосполучення за темою «Музика, музичні стилі».
Граматика: сполучники if та when, умовні речення першого типу.

TEST 13. MUSIC
Лексика: слова та словосполучення за темою «Музика, музичні стилі».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані.

TEST 14. GEOGRAPHICAL POSITION OF GREAT BRITAIN
Лексика: слова та словосполучення за темою «Велика Британія (власні назви, географічне положення)».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані.

TEST 15. BRITISH CLIMATE
Лексика: слова та словосполучення за темою «Велика Британія (клімат)».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані, ступені порівняння прикметників.

TEST 16. GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE
Лексика: слова та словосполучення за темою «Україна (власні назви, географічне положення)».
Граматика: вживання означеного та неозначеного артикля.

TEST 17. UKRAINIAN CLIMATE
Лексика: слова та словосполучення за темою «Україна (клімат)».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані.

TEST 18. UKRAINE AND GREAT BRITAIN: GEOGRAPHY, CLIMATE, PEOPLE
Лексика: слова та словосполучення за темою «Україна, Велика Британія (власні назви, географічне положення, клімат)».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані.

TEST 19. SCHOOLS IN UKRAINE
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані, непряма мова, Future-in-the-Past.

TEST 20. SCHOOLS ABROAD
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа».
Граматика: непряма мова, обставини часу в непрямій мові.

TEST 21. SCHOOL LIFE
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа».
Граматика: вказівні займенники, відносні займенники, сполучники, часові форми в активному та пасивному стані.

TEST 22. LISTENING COMPREHENSION. THE SECOND TERM
Лексика: слова та словосполучення за темою «Музика, телебачення».
Граматика: непряма мова, Future-in-the-Past.

TEST 23. READING. THE SECOND TERM
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа, книжки».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані, сполучники.

TEST 24. WRITING. THE SECOND TERM
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа, книжки, музика, географія (населення)»
Граматика: непряма мова, Future-in-the-Past, умовні речення першого типу.

TEST 25. LISTENING COMPREHENSION. YEAR TEST
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа, книжки».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані.

TEST 26. READING. YEAR TEST
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа, книжки, музика, географія, преса».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані, модальні дієслова, артиклі.

TEST 27. WRITING. YEAR TEST
Лексика: слова та словосполучення за темою «Школа, книжки, музика, географія, преса».
Граматика: часові форми в активному та пасивному стані, модальні дієслова, артиклі.

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ. Англійська мова 9 клас:

ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ: THE FIRST TERM. THE SECOND TERM. YEAR TEST.

TEST 1. MY FAMILY AND MY FRIENDS
Лексика: моя родина та друзі.
Граматика: modal verbs may, might, can, could, ought to, have, must, need; Present Continuous. Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect.

TEST 2. AUTOBIOGRAPHY
Лексика: автобіографія.
Граматика: questions in Present Simple, Past Simple, Present Perfect.

TEST 3. ENVIRONMENT
Лексика: природа, рослинний та тваринний світ.
Граматика: Passive Voice.

TEST 4. PROTECTION OF ENVIRONMENT
Лексика: охорона довкілля.
Граматика: Passive Voice.

TEST 5. TELEVISION
Лексика: телебачення.
Граматика: Future Simple, to be going to, Past Simple.

TEST 6. RADIO
Лексика: радіо.
Граматика: Present Continuous, Present Simple, Present Perfect.

TEST 7. MY FAVOURITE RADIO/TV PROGRAM
Лексика: радіо та телепередача, телебачення.
Граматика: Gerund, Reported Speech.

TEST 8. LISTENING COMPREHENSION. THE FIRST TERM
Лексика: радіо та телепередача, телебачення.
Граматика: Future Simple, Present Simple, Past Simple, Present Perfect.

TEST 9. READING. THE FIRST TERM
Лексика: родина, наука.
Граматика: Present Simple, Past Simple, Present Perfect.

TEST 10. WRITING. THE FIRST TERM
Лексика: природа, телебачення.
Граматика: Present Simple, Past Simple, Present Perfect.

TEST 11. APPEARANCE
Лексика: зовнішність.
Граматика: to be going to.

TEST 12. HOBBY
Лексика: захоплення.
Граматика: Gerund.

TEST 13. YOUTH ORGANIZATIONS, CLUBS, CAMPS
Лексика: молодіжні організації, клуби, табори.
Граматика: who, if, whether, whose, whom, which.

TEST 14. SCIENCE
Лексика: наука, винаходи.
Граматика: Present Perfect Passive, Past Simple Active, Past Simple Passive, Present Simple Active, Past Continuous Active, Present Perfect Active.

TEST 15. TECHNICAL PROGRESS
Лексика: науковий і технічний прогрес.
Граматика: Future Simple, Present Simple, Past Simple, a modal verb can.

TEST 16. BRITISH CITIES
Лексика: великі міста Британії, населення, пам’ятки культури.
Граматика: артиклі.

TEST 17. BRITISH CULTURAL MONUMENTS
Лексика: пам’ятки культури Британії.
Граматика: Passive Voice.

TEST 18. PROFESSIONS
Лексика: види професій.
Граматика: Conditionals.

TEST 19. CHOOSING A PROFESSION
Лексика: вибір професій.
Граматика: словотвір, can, could, may.

TEST 20. MY FUTURE PROFESSION
Лексика: майбутня професія.
Граматика: Present, Past and Future Tenses.

TEST 21. LISTENING COMPREHENSION. THE SECOND TERM
Лексика: професія, вибір професій.
Граматика: modal verbs.

TEST 22. READING. THE SECOND TERM
Лексика: молодіжна культура, великі міста Британії.
Граматика: Tenses in Active and Passive.

TEST 23. WRITING, THE SECOND TERM
Лексика: великі міста Британії, телебачення та радіо.
Граматика: Tenses in Active and Passive.

TEST 24. LISTENING COMPREHENSION. YEAR TEST
Лексика: природа, молодіжні організації.
Граматика: Tenses in Active and Passive.

TEST 25. READING. YEAR TEST
Лексика: наука, винаходи.
Граматика: Tenses in Active and Passive.

TEST 26. WRITING. YEAR TEST
Лексика: вибір професій, зовнішність.
Граматика: Tenses in Active and Passive.

Поделись с друзьями:
Твитнуть