ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

ЄВРОПА Й АМЕРИКА в першій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
першої парламентської реформи в Англії.
А) 1825 р.; Б) 1832 р.; В)1834р.; Г)1842р.

Варіант II
Липневої революції у Франції.
А) 1830 р.; Б) 1832 р.; В)1837р.; Г)1848р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:’
Варіант I
«відновлення влади королівської династії Бурбонів у Франції після остаточного розгрому Наполеона».
А) Реставрація; Б) реституція; В) конкордат; Г) реформація.

Варіант II
«демократичний рух англійських робітників в ЗО—50-х рр. XIX століття. Свої вимоги вони висловили у вигляді законопроекту. Головною вимогою була боротьба за реформування виборчої системи в країні».
А) Лібералізм; В) чартизм;
Б) шовінізм; Г) соціал-демократія.
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
видання царем Емського акту.
А) 1861р.; Б) 1870 р.; В) 1876 р.; Г) 1893 р.

Варіант II
прийняття «Валуєвськогоциркуляру».
А) 1860 р.; Б) 1863 р.; В) 1876 р.; Г) 1888 р.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Інженер, який першим у світі винайшов та застосував на практиці дугове електрозварювання металів.
А) М. Бенардос; В) М. Гамалея;
Б) І. Мечніков; Г) А. Бородін.

Варіант ІІ
Художник, народився в Україні; тут пройшли його дитинство, юність. Написав відому картину на українську тематику «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
А) С. Васильківський; В) І. Рєпін;
Б) І. Айвазовський; Г) К. Костанди

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді до самостійної роботи з історіїї україни для 9 класу
3. Позначте характерні риси розвитку
Варіант І
культури у другій половині XIX століття.
1) Активізація діяльності національно свідомої інтелігенції;
2) процес українізації культури на західноукраїнських землях;
3) розквіт меценатства (Терещенки, Симиренки); Читати далі

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть назву
Варіант І
краю у складі Австрійської імперії з центром у Львові.
А) Коронний край; В) Королівство Галіції і Лодомерії;
Б) Польща; Г) Королівство Польща.

Варіант II
українського війська, створеного у 1832 р., яке отримало землі в Олександрійському повіті Катеринославської губернії.
А) Запорозьке окреме військо; В) Задунайське козацьке військо;
Б) Азовське козацьке військо; Г) Катеринославський окремий полк.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«зведення різноманітних проявів життя в державі до єдиних зразків, затверджених імперською владою ».
А) Уніфікація; В) денацифікація;
Б) бюрократизація; Г) демократизація.

Варіант II
«посилення ролі урядовців, за допомогою яких імперські уряди управляли населенням, позбавляючи його всяких елементів самоврядування».
А) Денаціоналізація; В) автономізація;
Б) бюрократизація; Г) закріпачення.
Читати далі