Тест-контроль з англійської мови

Знання хоча б однієї іноземної мови підвищує шанси влаштуватися на хорошу роботу в престижну компанію. Зрозуміти це якомога раніше означає почати влаштовувати своє майбутнє. Якщо ти, наприклад, восьмикласник, стартувати можна із 8 клас тест-контроль англійська мова. Останній допоможе виявити рівень знань та зрозуміти, що саме потрібно надолужити.

8 клас тест-контроль англійська мова влаштований таким чином, що кожний окремо взятий тест-контроль – це інша розмовна тема, де також перевіряється знання граматичних правил.
Читати далі

Підсумкові контрольні роботи – READING THE FIRST TERM (TEST 9)

Variant 1

Level 1
1. Read the text below. For questions (1-3) choose one correct answer (А, В, С or D). Task (0) is an example.
Прочитайте текст. Для запитань (1-3) виберіть одну правильну відповідь (А, В, С або D). Завдання (0) — зразок.

A pen pal is often used to practice reading and writing in a foreign language, to learn more
about other countries and lifestyles. As with any friendships in life, some people remain pen pals
for only a short time, while others continue to exchange letters and presents lifelong. Some pen pals
can meet face to face. Some pen pals even get married. Pen pals come in all ages, nationalities and
cultures. Pals may find new pen friends based on age group, a specific occupation, hobby, or select
someone totally different from them to get knowledge about the world around them. Many people
writing to a pen pal do not use their native language in their letters.
0. Who is a pen pal?
A) A friend who you write letters.
B) A teacher who you write letters.
C) Your friend
D) Your neighbour.
1. What does pen pal friendship help to do?
A) To practice in a foreign language.
B) To correct mistakes.
C) To learn school subjects.
D) To practice in speaking.
2. What do pen pals do?
A) Often visit each other.
B) Never see each other.
C) They are friends only for a week or two.
D) May be friends for long or for short time.
3. Who can be pen friends?
A) Children.
B) Adults.
C) People of all ages.
D) People of the same culture.
(0) – A
Читати далі

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТ КОНТРОЛЬ. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть жіночі статеві клітини:
А) яєчники;           В) сім’яники;
Б) яйцеклітини;    Г) сперматозоїди.

2. Укажіть чоловічі статеві гормони:
А) прогестерон;       В) тироксин;
Б) тестостерон;      Г) адреналін.

3. Визначте диплоїдний набір хромосом чоловіка:
А) 44 аутосоми + XX;    В) 44 аутосоми + XY;
Б) 22 аутосоми + X;     Г) 22 аутосоми + У. Читати далі

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОНЛАЙН. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речовину, що входить до складу гормону тироксину:
А) калій;      В) залізо;
Б) натрій;    Г) йод.

2. Укажіть залозу, яка не належить до ендокринних:
А) надниркові залози;    В) щитоподібна;
Б) загрудинна;                Г) слинна.

3. Визначте хворобу, яка розвивається при гіпофункції надниркових залоз:
А) базедова хвороба;    В) аддисонова хвороба;
Б) мікседема;                  Г) цукровий діабет. Читати далі

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яка виробляє гормон росту:
А) вилочкова;    В) гіпофіз;
Б) яєчник;          Г) надниркові залози.

2. Визначте залозу змішаної секреції:
А) слинна;               В) щитоподібна;
Б) підшлункова;      Г) епіфіз.

3. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яка виробляє гормон норадреналін:
А) щитоподібна;       В) надниркові залози;
Б) статева;               Г) гіпофіз. Читати далі

9 КЛАС ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТИ. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Визначте речовину, що підлягає розщепленню ферментом ліпазою:
А) білок;     Б) жир;    В) інсулін;     Г) вуглевод.

2. Укажіть кількість слинних залоз у людини:
А) 1 пара;     Б) 2 пари;    В) 3 пари;    Г) 4 пари.

3. Укажіть метод вивчення травлення, застосований І. П. Павловим:
А) зондування;              В)ендоскопія;
Б) електрогастрографія;     Г) накладання фістул. Читати далі

БІОЛОГІЇ САМОСТІЙНА РОБОТА. Будова сердця. Судини

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть місце розташування
Варіант 1                                                            Варіант 2
півмісяцевих клапанів.                                 стулкових клапанів.
А) Між передсердями та шлуночками    Б) Між двома шлуночками
В) На виході судин зі шлуночків             Г) Між двома передсердями

2. Визначте тривалість
Варіант 1                                     Варіант 2
систоли передсердь.           систоли шлуночків.
А) 0,1 с       Б) 0,4 с           В) 0,8 с           Г) 0,3 с Читати далі

ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Організм людини як біологічна система

1 рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Виберіть органелу, яка виконує транспортну функцію:
А) Комплекс Гольджі;
Б) Мітохондрія;
В) ЕПС;
Г) хлоропласт.

2. Укажіть науку, яка вивчає функції організму:
А) гістологія;
Б) анатомія;
В) фізіологія;
Г) цитологія.

Читати далі