Tag Archives: тест контроль біологія

ТЕСТИ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. КРОВ. КРОВООБІГ

1 рівень Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. 1. Укажіть людину, яка при переливанні віддає кров: А) донор; Б) переносник; В) реципієнт; Г) потерпілий. 2. Виберіть камеру серця, де закінчується велике коло кровообігу: А) праве передсердя; Б) правий шлуночок; В) ліве передсердя; Г) лівий шлуночок. 3. … Читать далее

ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ САМОСТІЙНА РОБОТА. Склад і функції крові

1 рівень Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. 1. Укажіть клітини крові, які мають Варіант 1                                         Варіант 2 форму диска.                            амебоїдну форму. А) Тромбоцити    Б) Хондроцити    В) Еритроцити   Г) Лейкоцити 2. Визначте назву … Читать далее

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ. Будова скелета людини

1 рівень Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. 1. Укажіть з названих кісток Варіант 1                             Варіант 2 довгу кістку.                         плоску кістку А) Стегнова Б) Потилична В) Фаланга пальця Г) Хребець 2. … Читать далее

ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Організм людини як біологічна система

1 рівень Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. 1. Виберіть органелу, яка виконує транспортну функцію: А) Комплекс Гольджі; Б) Мітохондрія; В) ЕПС; Г) хлоропласт. 2. Укажіть науку, яка вивчає функції організму: А) гістологія; Б) анатомія; В) фізіологія; Г) цитологія.

БІОЛОГІЯ САМОСТІЙНА РОБОТА БЕЗПЛАТНО. Органи та системи органів людини

1 рівень Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. 1. Укажіть фактор антропогенезу Варіант 1                                               Варіант 2 будову та функції клітини       будову та функції тканин А) Фізіологія Б) Ембріологія В) Гістологія Г) Цитологія 2. Виберіть орган, який переважно складається з тканини Варіант 1                                 Варіант 2 м’язової гладенької             … Читать далее

САМОСТІЙНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ. Біологічні та соціальні фактори Еволюції людини

1 рівень Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. 1. Укажіть фактор антропогенезу Варіант 1                         Варіант 2 соціальний                     біологічний А) Мінливість Б) Пам’ять В) Характер Г) Мова 2. Виберіть із предків людини представника Варіант 1                         Варіант 2 перших сучасних людей            давніх людей А) Синантроп Б) Неандерталець В) … Читать далее