Tag Archives: тест контроль біологія 8 клас

Тести контролю знань 8 клас: біологія

1 . Хорда на ранніх стадіях розвитку людини формується : A. Під нервової трубкою Б. Під кишечником B. На черевній стороні тіла 2 . Черевна перегородка ссавців, що бере участь у процесі дихання , називається : A. очеревина Б. Барабанна перетинка B. діафрагма 3 . Кількість шийних хребців людини , як і у всіх ссавців … Читать далее

Тест контроль з біології «Організми і середовище існування»

Хоча за вікном літо, не варто забувати й про школу. Тест контроль біологія для 8 класу вартий, щоб на нього звернути особливу увагу: він доволі цікавий, простий та несе масу важливої інформації. Таким чином, можна добряче підготуватися до майбутнього навчального року. Розглянемо тему «Організми і середовище існування». Даний тест контроль з біології складається із чотирьох … Читать далее

ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну 1. Територія поширення особин певного виду – це: А) екосистема;         В) біоценоз; Б) угруповання;        Г) ареал. 2. Укажіть форму симбіозу, за якої відбувається взаємовигідне співжиття різних видів: А) мутуалізм;               В) коменсалізм; Б) паразитизм;   … Читать далее

8 КЛАС ТЕСТ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. КЛАС ССАВЦІ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну 1. Визначте органи дихання у ссавців: А) шкіра; Б) легені або зябри; В) легені; Г) шкіра або легені. 2. Укажіть, які зуби характерні для ссавців: А) конічної форми; Б) тільки кутні; В) тільки ікла; Г) різці, ікла, кутні.

8 КЛАС ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТ КОНТРОЛЬ. КЛАС ССАВЦІ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть функцію вібрисів у собаки: А) зігрівання тіла;                      В) орган дотику; Б) захист від пошкоджень;       Г) орган нюху. 2. Визначте особливість розмноження ссавців: А) розвиток плоду в матці;       В) зовнішнє запліднення; Б) розвиток зародка в яйці;      Г) відсутність турботи … Читать далее

8 КЛАС САМОСТІЙНА РОБОТА ТЕСТУВАННЯ. КЛАС ССАВЦІ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть ряд ссавців, які поширені в Австралії: A) Примати; Б) Сумчасті; B) Хижі; Г) Черепахи. 2. Визначте представника гризунів: A) землерийка; Б) заєць; B) білка; Г) кріт.

БІОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ССАВЦІВ. СЕЗОННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ ССАВЦІВ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Розвиток зародка ссавців відбувається в: A) яйцепроводах; Б) яйці; B) матці; Г) гнізді. 2. Визначте, скільки триває вагітність у собаки: A) 18 діб; Б) 40 діб; B) 2 місяці; Г) 9 місяців.

САМОСТІЙНА РОБОТА ТЕСТИ ОНАЙН. КЛАС ССАВЦІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ ССАВЦІВ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Визначте, яких залоз немає в шкірі ссавців: A) сальних; Б) потових; B) куприкових; Г) молочних. 2. Визначте особливість будови серця ссавців: A) 3-х камерне; Б) 4-х камерне; B) 2-х камерне; Г) 3-х камерне з перетинкою у шлуночку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗЕМНОВОДНИХ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Визначте, для чого слугує язик жаби: A) для утворення звуків; Б) для розпізнавання запахів; B) для жування; Г) для вловлювання здобичі. 2. Укажіть, чим дихають жаби: A) зябрами;                      Б) легенями; B) легенями та шкірою;   Г) шкірою. 3. Укажіть представника земноводних, … Читать далее

БІОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. ТИП МОЛЮСКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОЛЮСКІВ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть, які молюски мають радулу: А) дрейсена;    Б) живородка; В) устриця;      Г) беззубка. 2. Кровоносна система у молюсків: А) замкнена, серця немає;   Б) незамкнена, є серце; В) відсутня;                            Г) замкнена, є … Читать далее

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

ВАРІАНТ 1 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть тип розмноження, характерний для членистоногих: А) статеве;        В) вегетативне; Б) нестатеве;    Г) статеве та нестатеве. 2. Хітиновий скелет у членистоногих слугує: А) зовнішнім скелетом;    В) допомагає процесу линяння; Б) органом руху;               Г) органом … Читать далее

САМОСТІЙНА РОБОТА ТЕСТИ БІОЛОГІЯ. КЛАС РАКОПОДІБНІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РАКОПОДІБНИХ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Визначте, чим живиться річковий рак: A) дрібними тваринами;   Б) рослинами; B) падлом;                         Г) рибою. 2. Визначте, яка тварина належить до класу Ракоподібні: A) тарган; Б) креветка; B) каракурт; Г) павук-крестовик. 3. Укажіть, дорослі форми якого … Читать далее

САМОСТІЙНІ РОБОТИ БІОЛОГІЯ 8 КЛАС. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, РІЗНОМАНІТНІСТЬ

1 рівень У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну Варіант 1 1. Укажіть, де живе дорослий бичачий ціп’як: A) у тілі корови; Б) у морі; B) у прісних водоймах; Г) у тілі людини. 2. Укажіть черв’яка, який належить до класу Сисуни: A) біла планарія; Б) котячий сисун; B) бичачий ціп’як; Г) ехінокок.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЯ. ПІДЦЛРСТВО НАЙПРОСТІШІ. ТИП ГУБКИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ

ВАРІАНТ 2 1 рівень У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 1. Укажіть, що є органелами руху інфузорії-туфельки: А) війки;           В) м’язи; Б) джгутики;    Г) несправжні ніжки. 2. Продукти розпаду у більшості найпростіших виводяться через: А) поверхню клітини;    В) вічко; Б) травну вакуолю;       Г) ядро. 3. Укажіть, … Читать далее

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ТЕСТ КОНТРОЛЬ. ПАРАЗИТИЧНІ НАЙПРОСТІШІ

1 рівень Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь. Варіант 1 1. Укажіть представника найпростіших – збудника сонної хвороби: A) вольвокс; Б) форамініфера; B) трипаносома; Г) амеба звичайна. 2. Укажіть організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл або виділеннями живих: A) хемосинтетики; Б) паразити; B) фотосинтетики; Г) … Читать далее