Tag Archives: тест контроль українська мова 8 клас

ТЕСТ КОНТРОЛЬ 8 КЛАС ОНЛАЙН. РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

ВАРІАНТ 1 Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь 1. Виділене слово (словосполучення) речення не є відокремленим членом у реченні: A) Далеко за річкою блиснуло щось (М. Коцюбинський). Б) Степ осяяний сонцем дихав пахощами росяних трав (П. Панч). B) В провулках поміж тинами клубочилася темрява але небо … Читать далее

8 КЛАС ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1 Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь 1.  Односкладним є речення в рядку: А) На полі одразу зчинився галас (М. Стельмах). Б) У тихій радості-журбі вклонявся вечір дневі (М. Рильський). В) Не кажи «гоп», доки не перескочиш (Народна творчість). Г) Лиш той творити може, хто … Читать далее

ТЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Завдання 1-2мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь. 1. Укажіть рядок, у якому всі подані словосполучення є: Варіант 1                      Варіант 2 іменниковими                 дієслівними А) Мій край; земленька свята; отруєний журбою; Б) падають вниз; шукати ганьбу; гнути клени; В) сонячний ранок; розлука з … Читать далее