УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст – САМОСТІЙНА РОБОТА 2


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Кирило-Мефодіївського братства.
А) 1845 р.; Б) 1846 р.; В) 1847 р.; Г) 1848 р.

Варіант II
початку роботи австрійського парламенту, де були представлені депутати від українців.
А) 10 липня 1848 р.; В) 18 червня 1849 р.;
Б) 25 листопада 1848 р.; Г) 28 березня 1849р.

2. Укажіть назву
Варіант І
першої української газети, яка вийшла у Львові.
А) «Руська правда»; В) «Зоря Галицька»;
Б) « У країнський вісник »; Г) «Правда України».

Варіант II
одного з програмних документів Кирило-Мефодіївського братства.
А) « Русалка Дністрова »; В) « Конституція »;
Б) «Руська правда»; Г) «Книга буття українського народу».

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді

3. Укажіть основні
Варіант І
програмні положення діяльності Кирило-Мефодіївського братства.
1) Розповсюдження грамотності;
2) ліквідація католицтва;
3) релігійна терпимість;
4) встановлення конституційної монархії;
5) об’єднання слов’ян у федерацію;
6) збереження кріпатства;
7) встановлення республіканської форми правління.

Варіант II
рішення Слов’янського з ’їзду у Празі у 1848 р.
1) Розподіл Галичини на українську (східну) та польську (західну);
2) рівноправ’я української мови в школах та державних установах;
3) ліквідація греко-католицької церкви;
4) рівність усіх національностей;
5) рівність усіх віросповідань;
6) визнання української мови державною;
7) створення україно-польської гвардії.

Достатній рівень
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді самостійної історія україни позначений цифрою
4. Установіть відповідність між датами та подіями.
Варіант І
Дати
A) 1848 р.;
Б) 1849 р.;
B) 1847 р.;
Г) 1845 р.
Події
1. Виникнення Кирило-Мефодіївського братства;
2. створення Головної руської ради у Львові
3. розпуск австрійського парламенту;
4. розгром Кирило-Мефодіївського братства;
5. написанняТ. Шевченком «Заповіту».

Варіант II
Дати
A) 1847 р.;
Б) 1848 р.;
B) 1849 р.;
Г )1841 р.
Події
1. Закінчення революції в Австрійській імперії;
2. виникнення Кирило-Мефодіївського братства;
3. арешт керівників Кирило-Мефодіївського братства;
4. скликання Собору руських вчених у Львові;
5. написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки».

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
а) З обвинувачувального акту:
Шевченко, замість того щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії, які удостоїли викупити його з кріпацтва, писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту. У них він то зображав плач за уявним поневоленням і лихом України, то оспівував славу гетьманського правління і колишньої вольниці козацтва, то й із неймовірною зухвалістю зводив наклепи і виливав жовч на осіб імператорського дому, забуваючи в них особистих своїх благодійників… Шевченко набув між друзями своїми славу знаменитого малоросійського письменника, а тому вірші його ще більш шкідливі і небезпечні.
З улюбленими віршами в Малоросії могли виникати і згодом укорінятися думки про уявне раювання часів гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість існування України як окремої держави…
б) З вироку суду:
Художника Шевченка, за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів… призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус з правом вислуги, доручивши начальству найсуворіше наглядати, щоб від нього в жодному разі, не могло вийти підбурливих і пасквільних творів.
Власноручний припис імператора Миколи до вироку: «Під найсуворіший нагляд, заборонивши писати і малювати».

З обвину вачу вального вироку у справі Т. Г. Шевченка (26 травня 1847 р.)

1) У чому звинувачували Т. Шевченка?
2) Поміркуйте, чому влада так суворо його карала.
3) Визначте роль Т. Шевченка в українському національному відродженні.

Варіант II
«Товариство ставило собі за мету приєднання до Росії іноземних слов’янських племен, а засобами до цього вважало піднесення слов’янських племен до поваги власної їх народності, усунення звичаїв із всього іноземного, знищення ворожнечі і встановлення згоди між ними… відкриття училищ і видання книг для простого народу.
У декого з учасників Українсько-слов’янського товариства було знайдено статут, за правилами якого в слов’янських племенах мало установитися народно-представницьке правління, рукопис найзлочиннішого змісту; інший рукопис, що називається «Закон Божий», перероблений з Міцкевичевої «Пілігримки», у якому містилися революційні і комуністичні правила, а в кінці підбурливі заклики до слов’янських племен, та інші злочинні твори.
А в Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється на українофільство. Там молоді люди більше піклуються про відновлення мови, літератури і звичаїв Малоросії, мріючи навіть про повернення часів колишньої вольниці козацтва і гетьманщини.
…Художник Шевченко, колишній вчитель Куліш і Костомаров навіть у надрукованих ними творах, зображуючи неправильно справжній стан України, яка ніби перебуває в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню Малоросію, надаючи їй надзвичайно великого значення; історію цього краю подавали мало не визначнішою за всі історії, наїзди гайдамаків описували як лицарства, наводили приклади колишньої вольниці, натякаючи, що дух свободи не охолонув і досі таїться серед малоросіян. Вірші Шевченка малоросійською мовою, особливо рукописні: «Сон», «Послання до мертвих та живих», «Три душі» та інші, одні пасквільного і величезною мірою зухвалого, інші прямо підбурливого змісту, за височайшою затвердженою ухвалою з справи про Українсько-Слов’янське товариство, винуваті засуджені до суворого покарання:
крім того визначено:
1. Надруковані твори: Шевченка — «Кобзар» 1840 року; Куліша — «Повість про український народ» 1846 року; «Україна» і «Михайло Чернишенко» 1843 років; Костомарова, під псевдонімом Ярема Галка — «Українські балади» 1839 року і «Вітка» 1840 року заборонити і вилучити з продажу.»

З таємної інформації шефа жандармів графа А. Орлова губернаторам про Кирило-Мефодїївське братство

1) Визначте основні напрямки діяльності Кирило-Мефодіївського братства.
2) Чому влада вбачала небезпеку в діяльності братства?
3) Поміркуйте, яке значення мала діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Завдання самостійної історія України

Поделись с друзьями:
Твитнуть