САМОСТІЙНІ РОБОТИ 9 КЛАС. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ


Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть правильне визначення виду підрядності в складносурядному реченні з кількома підрядними.
Варіант 1                                      Варіант 2
Однорідна підрядність -     Неоднорідна підрядність -
A) підрядність, за якої перше підрядне залежить від головного речення, друге підрядне – від першого, третє – від другого і т. д.
Б) підрядність, за якої однакові за значенням підрядні речення відносяться до якогось одного члена в головному реченні або до головного речення в цілому.
B) підрядність, за якої кілька підрядних частин різних типів пояснюють якийсь один член головної частини або ж відносяться до різних її членів.
Г) підрядність, для якої притаманні підпорядкування різного характеру.

2. Укажіть речення:
Варіант 1                                                 Варіант 2
з неоднорідною підрядністю    з комбінованою підрядністю
A) Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть і як з зітханням зливається їх сміх (О. Олесь).
Б) Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що надворі не бабине літо, а справжнє літо (І. Нечуй-Левицький).
B) В душі зберігаю навіки години, коли я уперше побачив той край, де вшир розмахнувшись в степах України, назустріч до моря полинув Дунай (М. Нагнибіда).
Г) Коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, що більш за все я любив слухати клепання коси (О.Довженко).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою
3. Установіть відповідність між схемами та реченнями (самостійні роботи з української мови 8 клас).
Варіанті                                        Варіант 2
1,3                                                         2,4

підсумкові контрольні робиті 9 клас

А) Краса боятися не звична, бо звикла вірити, що вічна (І. Муратов).
Б) Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці, бо щастя не дається дурно (М. Коцюбинський).
В) І тільки мати знає, яке в нього справді здоров’я і як легко чіпляються до нього всякі хвороби (О. Гончар).
Г) Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце тисне (М. Рильський).
Д) Як прийшли ми потім, то й не впізнали, де ми тут жили (С. Васильченко)

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 4-5 до нього
(1) Як селюк, що виріс у глушині, Улас відчував розгубленість перед великим містом і зовсі не знав, як себе поводити в ньому і як себе тримати. (2) У селі для нього все було зрозумілим і і стим, тут він знав кожного, і кожний знав його. (3) І коли він ішов селом у простеньких штанця і не зовсім чистій сорочечці, то на це ніхто не звертав уваги, бо всі знали, що він іде з роботи. (4) Але як зустрінуть його в місті було не відомо і ця невідомість найбільше лякала Уласа і пригнічувала його.

(За Г. Тютюнником)

4. Позначте речення, у яких допущено:
Варіант 1                                Варіант 2
орфографічну помилку     пунктуаційну помилку

5. Позначте речення, якому відповідає схема:
скачать безкоштовно самостійні роботи 9 клас

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 6
6. Складіть складнопідрядне речення, між частинами якого має бути:
Варіант 1                                        Варіант 2
послідовна підрядність        однорідна підрядність

Поделись с друзьями:
Твитнуть