ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЯ. ПІДЦЛРСТВО НАЙПРОСТІШІ. ТИП ГУБКИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ


ВАРІАНТ 2
1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть, що є органелами руху інфузорії-туфельки:
А) війки;           В) м’язи;
Б) джгутики;    Г) несправжні ніжки.

2. Продукти розпаду у більшості найпростіших виводяться через:
А) поверхню клітини;    В) вічко;
Б) травну вакуолю;       Г) ядро.

3. Укажіть, ким є кишковопорожнинні за характером живлення:
А) всеїдними;       В) хижаками;
Б) паразитами;    Г) сапробіонтами.

4. Укажіть в завданні тематичного оцінювання біологія, які клітини виконують функції захисту від ворогів та добування їжі:
А) проміжні;    В) нервові;
Б) жалкі;         Г) травні.

5. Визначте паразита, який уражає клітини крові людини:
А) малярійний плазмодій;         В) лейшманія;
Б) дизентерійна амеба;           Г) лямблія.

6. їжа у найпростіших перетравлюється в:
А) цитоплазмі;    В) травній вакуолі;
Б) ядрі;                Г) скоротливий вакуолі.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження (біологія 8 клас тест контроль скачать).
A) Клітини амеби не мають ядра.
Б) Найпростіші дихають усією поверхнею клітини.
B) Гетеротрофні організми утворюють органічні речовини з неорганічних.
Г) Евглена зелена не має хлоропластів.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Травлення кишковопорожнинних відбувається _____________ способами: ____________, __________________. Неперетравлені рештки їжі видаляються через __________________________.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву класу типу Губки, організми якого мають такі ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Морські, найчастіше глибоководні організми. Бувають як поодинокі, так і колоніальні. Кінці спікул, зрощуючись, утворюють ажурні конструкції. Скелет побудований із кремнезему.

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають встановлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між твариною, зображеною на рисунку, та її назвою.
біологія 8 клас тест контроль скачать1. Радіолярія;
2. евглена зелена;
3. арцелазвичайна;
4. амеба дизентерійна;
5. інфузорія-туфелька.

11. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зображеного організму.
завдання для тематичного оцінювання біологіяA) Тип;           1. Гідроїдні;
Б) клас;         2. Аурелія;
B) рід;            3. Кишковопорожнинні;
Г) вид.           4. Сцифоїдні;
5. Корнерот;
6. Аурелія чорноморська;
7. Коралові поліпи.

4 рівень
12. Які особливості будови та життєдіяльності гідри схожі з особливостями будови та життєдіяльності найпростіших? Зробіть висновок

Поделись с друзьями:
Твитнуть